Prowadzący

Monika Marianowska

Autorka projektu/prowadząca

Monika Marianowska

Jestem absolwentką Psychopedagogiki Kreatywności oraz studiów podyplomowych “Klasyczne i alternatywne formy wychowania przedszkolnego” na Akademii Pedagogiki Specjalnej, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Carla Orffa.

Swój warsztat pedagogiczny doskonaliłam na szkoleniach z metodyki Carla Orffa Polskiego Towarzystwa Carla Orffa a także na wielu szkoleniach Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza m.in: Aktywność muzyczno – ruchowa – na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, Taniec, ruch i przestrzeń w czterech porach roku – wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku w kreatywnym tańcu podczas pracy z małym dzieckiem. Dodatkowo uczestniczyłam w różnych warsztatach rozszerzających mój zakres umiejętności pracy z dziećmi m.in: warsztaty bajkoterapeutyczne, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, programu wspierania twórczości dziecięcej „Odyseja Umysłu”.

Od dzieciństwa muzyka pełniła ważne miejsce w moim życiu. Już w wieku przedszkolnym tańczyłam i śpiewałam w ludowym zespole pieśni i tańca. Potem tańczyłam w formacji dziecięcej tańce latynoamerykańskie. W szkole podstawowej i liceum uczęszczałam do chóru, uczyłam się grać na gitarze, śpiewałam w zespole muzycznym, tworzyłam własne utwory. Na studiach moja praca magisterska dotyczyła percepcji muzyki u dzieci i młodzieży, zaś na studiach podyplomowych – aktywnego słuchania muzyki u przedszkolaków.

Pracowałam w żłobku i przedszkolu na stanowisku nauczyciela oraz wicedyrektora żłobka i przedszkola. Tworzyłam program autorski żłobka, uczestniczyłam w otwieraniu nowej placówki żłobkowej i przedszkolnej, pozyskiwaniu nowych klientów, rozmowach kwalifikacyjnych nowych nauczycieli. Wcześniej (na ostatnim roku studiów) prowadziłam zajęcia twórcze dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także cykl zajęć ogólnorozwojowych dla małych dzieci (1-3 lata) oraz ich rodziców.

Jestem szczęśliwą i aktywną mamą dwójki synów. To właśnie bycie rodzicem sprawiło że postanowiłam stworzyć program zajęć muzyczno – twórczych MUZAKI.

W pracy z dziećmi staram się stwarzać swoim podopiecznym jak najlepsze warunki do harmonijnego, twórczego i naturalnego rozwoju. Wiem, że nauczyciel pełni ważną rolę w tym procesie. Musi być więc twórczą osobą i posiadać wyrazistą osobowość. Powinien mieć także słuch muzyczny, dobry głos, sprawne ciało. Aby zachęcić podopiecznych do muzycznej podróży oraz stworzyć niezwykły nastrój zajęć, prowadzący warsztaty będzie ubrany w oryginalny strój (rękodzieło).

Prowadząca zajęcia muzyczno – twórcze Muzaki

PATRYCJA KOSOWSKA

Jestem absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie wiolonczeli oraz podyplomowych studiów Muzykoterapii w Akademii Muzycznej w Wrocławiu.

Uwielbiam pracować z dziećmi, przekazywać im swoją miłość do muzyki. Obserwowanie pierwszych kroków dzieci, wkraczających do muzycznego świata daje mi wiele szczęścia oraz inspiracji i motywacji do działania. Uśmiechy, ekscytacja i radość dzieciaków w kontakcie z Muzakiem, muzyką z różnych zakątków świata są dla mnie absolutnie bezcenne.

Doświadczenie zdobyłam prowadząc swoje autorskie zajęcia muzyczne dla dzieci, opierające się na muzyce klasycznej, których celem było zapoznanie dzieci z różnymi instrumentami, kompozytorami, różnorodnymi formami muzycznymi.

Dzięki Monice – wspaniałej autorce zajęć muzyczno – twórczych Muzaki oraz towarzyszącemu jej Muzakowi odkryłam i otworzyłam się na wiele gatunków muzyki z całego świata, nieznanych mi wcześniej, a także na inne metody obcowania dzieci z muzyką, w których zakochałam się od pierwszego dnia ich poznania.

Najważniejszą rolą w życiu dla mnie jest bycie mamą dwójki cudownych dzieci, które będąc w brzuszku już poznawały mój piękny muzyczny świat.

Do zobaczenia na Muzakach – zajęciach niezwykle kolorowych, radosnych, pełnych energicznych rytmów!

Patrycja Kosowska