Prowadzący

Autorka projektu/prowadząca

Monika Marianowska

Jestem absolwentką Psychopedagogiki Kreatywności oraz studiów podyplomowych “Klasyczne i alternatywne formy wychowania przedszkolnego” na Akademii Pedagogiki Specjalnej, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Carla Orffa.

Swój warsztat pedagogiczny doskonaliłam na szkoleniach z metodyki Carla Orffa Polskiego Towarzystwa Carla Orffa a także na wielu szkoleniach Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza m.in: Aktywność muzyczno – ruchowa – na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, Taniec, ruch i przestrzeń w czterech porach roku – wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku w kreatywnym tańcu podczas pracy z małym dzieckiem. Dodatkowo uczestniczyłam w różnych warsztatach rozszerzających mój zakres umiejętności pracy z dziećmi m.in: warsztaty bajkoterapeutyczne, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, programu wspierania twórczości dziecięcej „Odyseja Umysłu”.

Od dzieciństwa muzyka pełniła ważne miejsce w moim życiu. Już w wieku przedszkolnym tańczyłam i śpiewałam w ludowym zespole pieśni i tańca. Potem tańczyłam w formacji dziecięcej tańce latynoamerykańskie. W szkole podstawowej i liceum uczęszczałam do chóru, uczyłam się grać na gitarze, śpiewałam w zespole muzycznym, tworzyłam własne utwory. Na studiach moja praca magisterska dotyczyła percepcji muzyki u dzieci i młodzieży, zaś na studiach podyplomowych – aktywnego słuchania muzyki u przedszkolaków.

Pracowałam w żłobku i przedszkolu na stanowisku nauczyciela oraz wicedyrektora żłobka i przedszkola. Tworzyłam program autorski żłobka, uczestniczyłam w otwieraniu nowej placówki żłobkowej i przedszkolnej, pozyskiwaniu nowych klientów, rozmowach kwalifikacyjnych nowych nauczycieli. Wcześniej (na ostatnim roku studiów) prowadziłam zajęcia twórcze dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także cykl zajęć ogólnorozwojowych dla małych dzieci (1-3 lata) oraz ich rodziców.

Jestem szczęśliwą i aktywną mamą dwójki synów. To właśnie bycie rodzicem sprawiło że postanowiłam stworzyć program zajęć muzyczno – twórczych MUZAKI.

W pracy z dziećmi staram się stwarzać swoim podopiecznym jak najlepsze warunki do harmonijnego, twórczego i naturalnego rozwoju. Wiem, że nauczyciel pełni ważną rolę w tym procesie. Musi być więc twórczą osobą i posiadać wyrazistą osobowość. Powinien mieć także słuch muzyczny, dobry głos, sprawne ciało. Aby zachęcić podopiecznych do muzycznej podróży oraz stworzyć niezwykły nastrój zajęć, prowadzący warsztaty będzie ubrany w oryginalny strój (rękodzieło).

Prowadząca zajęcia muzyczno – twórcze Muzaki

PATRYCJA Przybylska

Od wczesnego dzieciństwa muzyka była bardzo ważnym elementem mojego życia. Od 7 roku życia jestem związana całym sercem z grą na fortepianie. W liceum odkryłam, że także śpiew jest dla mnie czymś wyjątkowym i postanowiłam rozwijać się w tym kierunku.

Pedagog specjalny, wieloletni nauczyciel zajęć umuzykalniających z dziećmi żłobkowymi i przedszkolnymi. nauczyciel wielu programów dla dzieci w Szkole Muzycznej Yamaha. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów, m. in. Programów Szkół Muzycznych Yamaha, Metody Aktywnego Słuchania Muzyki wg. Batii Strauss, Logorytmika- ruch, słuch, słowo., ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, dzięki którym staram się wplatać w zajęcia elementy wspomagające rozwój dzieci na każdej płaszczyźnie.

Praca z dziećmi i obserwacja jaki wpływ ma na ich rozwój muzyka oraz ich spontaniczność i radość jaką czerpią z zajęć jest wielką motywacją i inspiracją. Cudownie jest pokazywać im świat muzyki z wielu gatunków poprzez zabawę i różne formy aktywności.

Prywatnie mama wspaniałego syna i dwóch cudownych córek, którzy od najmłodszych lat aktywnie wspierają mnie w przygotowaniach do Wielkich Przygód Muzycznych 🙂